Secara falsafah, adakah golongan idealis berfikir bahawa Syaitan adalah membina mental dalam fikiran mereka?

Anonymous 08/14/2017. 11 answers
Arts & Humanities Philosophy

11 Answers


gw 07/31/2017.

MESTI menjadi sumber kejahatan seperti ada sumber untuk Baik.


Leda 07/31/2017.

Saya tidak pernah mendengar ahli falsafah membincangkan Setan sebagai entiti. Begitu banyak kepercayaan yang berterusan kami masih banyak di kalangan kita selepas berabad-abad yang tertanya-tanya dan bahkan takut kepada ini atau makhluk ghaib. Ia tidak jelas mengapa "idealis" (siapa yang mengasaskan sesiapa sahaja) sahaja telah dipilih dalam kes ini, yang mungkin atau mungkin tidak berminat jika Syaitan adalah atau tidak membina mental. Idealists cenderung untuk mengadopsi, tetapi juga mampu berfikir sebaliknya, seperti bukan-idealis.


7Flightsup 07/31/2017.

Hanya Tuhan yang wujud, dan jauh lebih baik dan jahat. Opposites adalah sebahagian daripada ilusi dualitas, jadi baik dan jahat membuat satu sama lain.


HaeRay 07/31/2017.

Sekiranya seorang idealis percaya kepada Syaitan, saya percaya jawapannya mesti ya ....


Raver Raver Raver 07/31/2017.

Pasti. Idealis yang paling ekstrem berfikir realiti itu sendiri dibina secara mental, dan tiada apa yang wujud di luar minda.


tizzoseddy 07/31/2017.

Dalam beberapa falsafah yang dikenali sebagai idealisme, SEGALANYA dianggap sebagai pemikiran mental dalam minda.


JORGE N 07/31/2017.

Adakah itu membina di mana-mana tetapi dalam fikiran kita?


? 07/31/2017.

Jika saya katakan .... Salji adalah selimut putih. Masa adalah wang. Hidup adalah roller coaster. Amerika adalah periuk lebat .... adakah anda fikir saya sebenarnya mengatakan salji adalah selimut? Atau masa adalah harfiah wang? Atau kehidupan sebenarnya adalah roller coaster? Atau Amerika sebenarnya panci? Masalah dengan orang membaca teks agama hari ini adalah mereka tidak tahu perbezaan antara metafora dan kebenaran. Mereka melafalkan segala-galanya kerana ada minda yang terlatih untuk beroperasi seperti itu. Itulah sebabnya mengapa Alkitab dan teks-teks keagamaan membuat rasa sifar kepada hampir semua orang. Metafora adalah bahasa umum beberapa ketika dahulu, mungkin disebabkan oleh kata-kata yang terhad atau lebih mungkin ia hanya satu cara masa. Hari ini, anda mempunyai tulisan literasi metafora yang tulen. Segala-galanya tidak difahami. Syaitan tidak membina mental tetapi penyajian kuasa yang menyebabkan anda berpindah daripada berkembang. Sekiranya kamu memberikan kepada Iblis, kamu memberikan naluri binatang, tingkah laku mementingkan diri sendiri, dan ciri-ciri sifat yang kurang berkembang. Seperti yang anda dapat lihat, Syaitan memerintah dunia ini.


XaurreauX 07/31/2017.

Tiada apa-apa tentang idealisme yang semestinya menghalang kepercayaan Syaitan.


Jea 07/31/2017.

Syaitan adalah membina minda dalam fikiran anda. Fikiran saya diduduki dengan perkara-perkara yang nyata.


The Architect 07/31/2017.

Semua dibuat dari imej Satu yang sama.

Language

Categories